Microsoft Training

posted by izitgroup

 

อิซ ไอที กรุีป เปิดอบรมในเนื้อหาใดบ้าง ?

  • Windows Server 2008/2012: Active Directory
  • Windows Server 2008/2012: Network Infrastructure
  • Windows Server 2008/2012: Application Infrastructure
  • Windows Server 2008/2012: Group Policy
  • Windows Server 2008/2012: Hyper-V
  • Windows Server 2008/2012: Security and Hardening
  • Windows Server 2008/2012: Server Core and Powershell
  • Exchange Server 2007/2010/2013
  • Forefront Threat Management Gateway 2010/ISA Server 2006/2004

 

เนื้อหาของหลักสูตรมาจากไหน

เนื้อหาในทุกหลักสูตรทุกคอร์สของเราได้ผ่านการกลั่นกรองมาจากประสบการณ์การทำงานมากกว่าสิบปีในวงการของทีมงานทุกคน มีการรวบรวมปัญหาที่พบบ่อยมาไว้ให้เป็นกรณีศึกษา* มีเทคนิคพิเศษต่างๆที่ช่วยลดระยะเวลาในการทำงานได้มาก รวมทั้งมีเกร็ดความรู้เสริมที่จะช่วยให้เข้าใจภาพรวมของระบบมากยิ่งขึ้น

*ปัญหาทุกปัญหาที่เรานำมาเป็นกรณีศึกษานั้น ทางเราจะไม่มีการเปิดเผยชื่อไซต์งานที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ

 

วิทยากรของ อิซ ไอที กรุ๊ป คือใคร ?

- การอบรม Windows Server 2008/2012 ของอิซ ไอที กรุ๊ปดำเนินการโดยวิทยากรที่ได้รับใบรับรอง Microsoft Certified Trainer (MCT) มีประสบการณ์ในเทคโนโลยีเซิร์ฟเวอร์และเครือข่ายจริงกว่าสิบปี รวมทั้งมีผลงานทางด้านการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนต่างๆด้วย

 

การอบรมแบบฉบับของ อิซ ไอที กรุ๊ป 

- ที่อิซ ไอที กรุ๊ปเราจะเน้นให้ผู้เรียนผู้อบรมมีความเข้าใจในหลักการทำงานพื้นฐาน (Concept) ของระบบแต่ละระบบอย่างถ่องแท้ เพราะด้วยประสบการณ์ของเรา เราพบว่าการมีพื้นฐานอย่างแท้จริงนั้น จะช่วยให้การทำงานและการแก้ไขปัญหาภายในองค์กรดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพมากที่สุด

 

การอบรมภาคปฏิบัติแบบฉบับของ อิซ ไอที กรุ๊ป 

- นอกเหนือจากหลักการพื้นฐานแล้ว ในการอบรมเราจะมีภาคปฏิบัติจริงให้ผู้เรียนผู้อบรมได้ทดลองทำด้วยผ่านระบบเซิร์ฟเวอร์เสมือน (Virtualization) โดยเราจะมีการให้โจทย์ต่างๆซึ่งเราคัดสรรค์มาจากประสบการณ์จริง รวมทั้งปรับแต่งโจทย์ให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กรด้วย ในภาคปฏิบัตินี้ผู้เรียนผู้อบรมสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้โจทย์ของเราได้อย่างเต็มที่ และในหลายครั้งเราเองก็พบว่าความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้เป็นประโยชน์มากทั้งต่อตัวผู้เรียนผู้อบรมเอง และต่อองค์กร

 

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม

- เรามุ่งหวังว่าผู้ที่ผ่านการอบรมกับเราจะมีพื้นฐานความรู้ที่ดี มีความเข้าใจในภาพรวมของระบบ และสามารถนำไปคิดต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์ระบบต่างๆภายในองค์กรได้

 

จะอบรมกับ อิซ ไอที กรุ๊ป ได้อย่างไร ?

- ปัจจุบันทางเราเปิดการอบรมให้กับผู้สนใจถึงในสถานที่ทำงานหรือไซต์งาน โดยผู้อบรมสามารถติดต่อเพื่อนัดวันเวลาที่ต้องการได้ตามความสะดวกของท่านหรือทีมงานของท่านครับ โดยสามารถติดต่อได้ที่เมล connect@izitgroup.com หรือฮอตไลน์ 08-6569-3748 ครับ

 

เนื้อหาหลักสูตรสามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับแต่งให้ตรงกับที่ต้องการได้หรือไม่ ?

- ทางเราสามารถปรับแต่ง (Customize) เนื้อหาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการและความเหมาะสมในการไปใช้งานของแต่ละองค์กรได้ครับ

 

 


Comments are closed.