Exchange Server Services

posted by izitgroup

บริการออกแบบ ติดตั้ง ปรับแต่ง และแก้ไขปัญหาระบบ Exchange Server แบบจากมืออาชีพจาก อิซ ไอที กรุ๊ป

 

ระบบ Exchange Server คืออะไร ?

- ระบบ Exchange Server เป็นระบบที่จะช่วยให้องค์กรสามารถมีระบบเมลที่เป็นของตัวเอง เก็บข้อมูลไว้เอง กำหนดนโยบายการใช้งานระบบเมล รวมถึงตรวจสอบการใช้งานระบบเมลด้วยตนเองได้ ทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนนำไปประยุกต์เพื่อใช้กับมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่องค์กรต้องปฏิบัติตามได้ ยกตัวอย่างเช่น ISO 27001

 

ระบบ Exchange Server มีความแตกต่างกับระบบ Mail Server แบบอื่นอย่างไร ?

- ในด้านคววามสามารถระดับพื้นฐานทั่วไป เช่น การรับและส่งเมลนั้น ระบบเมลอื่นๆ สามารถทำได้เช่นเดียวกับระบบ Exchange Server แต่ระบบ Exchange Server เองจะมีความสามารถในอีกรูปแบบที่ดีกว่า อาทิเช่น การใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนที่รับเมลในรูปแบบ Push Mail ผ่านความสามารถ ActiveSync, การเปิดเอกสารออฟฟิซ เช่น Word, Excel ผ่านหน้าเว็บโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟท์แวร์ออฟฟิซ, การตั้งค่าในการรับและส่งเมลของผู้ใช้, การใช้งานหมายกำหนดการ และอื่นๆ อีกหลายอย่างที่ระบบเมลระดับพื้นฐานโดยทั่วไปไม่มีความสามารถดังกล่าว

 

เมื่อใดที่ควรใช้ Exchange Server

- Exchange Server เป็นระบบเมลที่ได้รับความนิยมสูงมากในปัจจุบัน มีความสามารถในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ สามารถตรวจสอบการใช้งานได้อย่างละเอียด รวมทั้งยังมีการสนับสนุนจากผู้ผลิตคือไมโครซอฟท์เป็นระยะเวลานาน จึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะนำมาใช้ในองค์กร

 

เมื่อใดที่ไม่จำเป็นต้องใช้ Exchange Server

- ไม่ต้องการระบบเมลที่เป็นของตนเอง ข้อมูลในระบบเมลไม่เป็นความลับ ไม่ต้องการการใช้งานที่รองรับจากหลากหลายอุปกรณ์ ไม่ต้องการตรวจสอบการใช้งานของผู้ใช้ในองค์กร ไม่ต้องการการใช้งานที่สะดวกรวดเร็ว หากองค์กรหรือหน่วยงานมีเงื่อนไขดังนี้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้งานระบบ Exchange Server

 

ทำไมต้องเป็น อิซ ไอที กรุ๊ป ?

- เราไม่ได้ติดตั้งแค่ระบบเมลซึ่งในที่นี้คือระบบ Exchange Server ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติเท่านั้น แต่เรายังดูแลไปถึงส่วนอื่นๆด้วย เช่น การปรับแต่งการใช้งานระบบเมลหรือการรับส่งเมลของผู้ใช้ให้มีความสะดวกและปลอดภัยมากที่สุด การดูแลระบบให้มีความถูกต้องตรงตามหลักมาตรฐานสากล การป้องกันเมลขยะโดยใช้งบประมาณที่ต่ำที่สุดแต่มีคุณภาพดีสมราคา การปกป้องความลับของข้อมูลในองค์กรให้ปลอดภัยที่สุด ตลอดจนการดูแลอื่นๆเท่าที่ผู้รับบริการต้องการ ดังนั้นเราเองจึงกล้าบอกกับทุกคนได้ว่า “ระบบเมล Exchange Server ที่ดำเนินการโดย อิซ ไอที กรุ๊ป เป็นมากกว่าระบบเมลธรรมดา”

 

 ประโยชน์ที่ได้รับ

- หลังการติดตั้งระบบ Exchange Server องค์กรจะมีระบบเมลที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย สามารถตรวจสอบการทำงานได้อย่างละเอียด และมีประสิทธิภาพในการป้องกันเมลขยะรวมทั้งเมลอันตรายอื่นๆได้

 

จะใช้บริการ อิซ ไอที กรุ๊ป ได้เมื่อใดบ้าง ?

- เราให้บริการเกี่ยวกับระบบ Exchange Server ในทุกสถานะของการใช้งาน ตั้งแต่องค์กรที่ยังไม่เคยมีระบบ Exchange Server และต้องการติดตั้งใหม่ องค์กรที่มีระบบ Exchange SErver อยู่แล้วแต่อยากให้เราวิเคราะห์และปรับปรุงการใช้งานให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนองค์กรที่มีปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับระบบ Exchange Server ที่ต้องการให้เราดำเนินการแก้ไขปัญหา

 

จะเชื่อใจ อิซ ไอที กรุ๊ป ได้หรือไม่ ?

- สำหรับแล้วลูกค้าและผู้รับบริการคือพี่ คือน้อง คือเพื่อน เราเน้นย้ำทีมงานทุกคนให้คิดว่าเรากำลังให้บริการกับครอบครัวของตนเอง นอกจากนี้ทีมงานทุกคนของเราที่เข้าไปให้บริการล้วนเป็นทีงานที่มีประสบการณ์จริง มี Certificate รับรองจากไมโครซอฟท์ ซึ่งลูกค้าหรือผู้รับบริการสามารถแจ้งขอตรวจสอบประวัติบุคคลากรที่ควบคุมดูแลโครงการได้ทั้งก่อนรับบริการ หรือในระหว่างการรับบริการ นอกจากนี้เรายังมีไซต์งานอ้างอิงหลากหลายประเภท ซึ่งเราคิดว่าน่าจะมีความใกล้เคียงกับองค์กรโดยส่วนใหญ่ของลูกค้าหรือผู้รับบริการพอสมควร

 


Comments are closed.