Active Directory Services

posted by izitgroup

บริการออกแบบ ติดตั้ง ปรับแต่ง และแก้ไขปัญหาระบบ Active Directory แบบจากมืออาชีพจาก อิซ ไอที กรุ๊ป

 

ระบบ Active Directory คืออะไร ?

- ระบบ Active Directory เป็นระบบที่จะช่วยให้องค์กรสามารถควบคุมการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ กำหนดนโยบายขององค์กร เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร ตลอดจนนำไปประยุกต์เพื่อใช้กับมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่องค์กรต้องปฏิบัติตามได้ ยกตัวอย่างเช่น ISO 27001

 

ทำไมต้องเป็น อิซ ไอที กรุ๊ป ?

- ระบบ Active Directory เป็นระบบที่ติดตั้งง่ายตามสไตล์ซอฟท์แวร์ไมโครซอฟท์ เราเองเชื่อว่าฝ่ายไอทีขององค์กร หรือแม้กระทั่งเจ้าของกิจการบางแห่งที่เริ่มต้นศึกษาทางด้านระบบเซิร์ฟเวอร์ก็สามารถทำได้ด้วยตนเอง แต่ระบบ Active Directory นี้หากต้องการติดตั้งและปรับแต่งให้ออกมาสมบูรณ์ ใช้ได้อย่างมีสิทธิภาพ และตอบสนองโจทย์หรือความต้องการขององค์กรได้ดีแล้ว เราเองเชื่อว่า อิซ ไอที กรุ๊ป จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้กับผู้รับบริการได้เหมาะสมกว่า เพราะบ่อยครั้งที่เราพบว่าการติดตั้งเองนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์จากตัวระบบ Active Directory ได้อย่างเต็มที่ และในหลายกรณีก็ยังมีการจัดซื้อซอฟท์แวร์บางอย่างทั้งๆที่ระบบ Active Directory สามารถทำงานตรงนั้นได้ และอีกหลายๆครั้งทาง อิซ ไอที กรุ๊ป เองก็มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการปรับแต่งหรือพลิกแพลงการใช้ระบบ Active Directory ให้ทำงานได้มากกว่าการปรับแต่งโดยตรง

 

 ประโยชน์ที่ได้รับ

- หลังการติดตั้งระบบ Active Directory องค์กรจะมีระบบบริหารจัดการผู้ใช้จากส่วนกลาง ระบบพิสูจน์ตัวตนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบอื่นๆ เช่น Firewall, UTM, SSL VPN ระบบการควบคุมการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรที่สามารถทำให้นโยบายที่ร่างไว้ขององค์กรเป็นจริงขึ้นมาได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ขององค์กรได้อีกด้วย

 

จะใช้บริการ อิซ ไอที กรุ๊ป ได้เมื่อใดบ้าง ?

- เราให้บริการเกี่ยวกับระบบ Active Directory ในทุกสถานะของการใช้งาน ตั้งแต่องค์กรที่ยังไม่เคยมีระบบ Active Directory และต้องการติดตั้งใหม่ องค์กรที่มีระบบ Active Directory อยู่แล้วแต่อยากให้เราวิเคราะห์และปรับปรุงการใช้งานให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนองค์กรที่มีปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับระบบ Active Directory ที่ต้องการให้เราดำเนินการแก้ไขปัญหา

 

จะเชื่อใจ อิซ ไอที กรุ๊ป ได้หรือไม่ ?

- สำหรับแล้วลูกค้าและผู้รับบริการคือพี่ คือน้อง คือเพื่อน เราเน้นย้ำทีมงานทุกคนให้คิดว่าเรากำลังให้บริการกับครอบครัวของตนเอง นอกจากนี้ทีมงานทุกคนของเราที่เข้าไปให้บริการล้วนเป็นทีงานที่มีประสบการณ์จริง มี Certificate รับรองจากไมโครซอฟท์ ซึ่งลูกค้าหรือผู้รับบริการสามารถแจ้งขอตรวจสอบประวัติบุคคลากรที่ควบคุมดูแลโครงการได้ทั้งก่อนรับบริการ หรือในระหว่างการรับบริการ นอกจากนี้เรายังมีไซต์งานอ้างอิงหลากหลายประเภท ซึ่งเราคิดว่าน่าจะมีความใกล้เคียงกับองค์กรโดยส่วนใหญ่ของลูกค้าหรือผู้รับบริการพอสมควร

 


Comments are closed.