About

posted by izitgroup

     บริษัท อิซ ไอที กรุ๊ป จำกัด (iZITGroup Co., Ltd.) ก่อตั้งโดยกลุ่มของวิศวกรรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ในด้านของระบบเซิร์ฟเวอร์ ระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี บริษัทมีความมุ่งหวังที่จะเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้รับบริการ ปรัชญาหลักในการทำงานของวิศวกรที่ร่วมก่อตั้งได้ยึดถือไว้คือ

“การให้บริการด้วยความจริงใจ”

 

     สำหรับทีมงานของบริษัทนั้นนอกจากจะมีความชำนาญในการติดตั้งและดูแลรักษาระบบแล้ว ยังมีความเชี่ยวชาญในด้านระบบรักษาความปลอดภัยอีกด้วย โดยเรามีประสบการณ์ในการติดตั้งดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ด้านระบบรักษาความปลอดภัยชั้นนำมากมายทั้งที่เป็นแบบฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์

     นอกเหนือจากบริการด้านการติดตั้งหรือดูแลรักษาระบบแล้ว อิซ ไอที กรุ๊ป ยังให้บริการในด้านการฝึกอบรมในเรื่องของ Microsoft Solution, Network Solution, Security Solution และ Server Solution อีกด้วย โดยเนื้อหาการฝึกอบรมของ อิซ ไอที กรุ๊ป จะมีความพิเศษตรงที่มีการสอดแทรกประสบการณ์จริง เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยทางด้าน Security ตลอดจนการรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆเข้ามาเพิ่มเติมจากเนื้อหาปกติ

ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าบริการของเรานั้นจะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กรของท่านครับ

สำหรับท่านที่สนใจบริการของเราสามารถติดต่อได้ที่ connect@izitgroup.com หรือสอบถามได้ที่หมายเลข Hotline: 08-6569-3748 ครับ

 

ข้อมูลสรุป

ชื่อบริษัท: บริษัท อิซ ไอที กรุ๊ป จำกัด

ปีที่จดทะเบียน: 2553

ทุนจดทะเบียน: 1,000,000 บาท

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125553016494

ประเภทธุรกิจ: จัดจำหน่ายและให้บริการทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ตั้ง: 199/188 ซอยท่าอิฐ หมู่ที่ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ช่องทางการติดต่อ: เมล connect@izitgroup.com หรือ Hotline 08-6569-3748


Comments are closed.