Policy

posted by izitgroup

นโยบายการให้บริการของ “อิซ ไอที กรุ๊ป”

  1. เราจะให้บริการกับลูกค้าทุกคน ทุกองค์กร ทุกโครงการ ไม่ว่าขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก มูลค่าสูง หรือมูลค่าไม่สูง อย่างเต็มที่ มีความจริงใจ ไม่ปิดบังปัญหา ตลอดจนดำเนินการอย่างสุดความสามารถ 
  2. เราจะนำเสนอข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น
  3. เราไม่มีนโยบายในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ หรือแม้กระทั่งบริการที่ไม่จำเป็นให้กับลูกค้า
  4. ในกรณีที่เราเป็นฝ่ายผิด เราจะยอมรับผิดโดยไม่มีการปัดความรับผิดชอบใดๆ
  5. เราไม่มีนโยบายในการเสนอราคาในลักษณะเกินจริงหรือราคาประเภทราคาบอกผ่านใดๆ โดยราคาค่าใช้บริการต่างๆที่เรานำเสนอจะเป็นราคาที่เราพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมกับขอบเขตงาน ลักษณะขององค์กร ความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้ว
  6. เรามีความเป็นเลิศในด้านการบริการ เราแน่ใจว่าจะสามารถส่งมอบงานบริการที่มีคุณภาพดีและช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น
  7. แม้ว่าเราจะเป็นผู้ชำนาญด้านการบริการ แต่เราไม่ใช่ผู้ชำนาญการด้านการขายสินค้า ไม่ว่าจะเป็นซอฟท์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ก็ตาม อย่างไรก็ดีเราพยายามอย่างเต็มที่ในการขายสินค้าโดยให้มีราคาต่ำที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ แต่หากราคาสินค้าที่เราทำได้ไม่ใช่ราคาที่ต่ำที่สุด ลูกค้าสามารถเลือกว่าจะซื้อสินค้ากับเราแล้วเลือกรับข้อเสนอพิเศษต่างๆ (เช่น ส่วนลด บริการเสริมพิเศษ หรืออื่นๆ) หรือจะซื้อกับแหล่งที่ราคาต่ำกว่าก็ได้ เพราะเราเชื่อว่าสินค้าประเภทฮาร์ดแวร์หรือซอฟท์แวร์นั้น ลูกค้าซื้อกับแหล่งใดก็ได้สินค้าตัวเดียวกันอยู่แล้ว แต่ในด้านบริการเราไม่มีนโยบายทำราคาต่ำที่สุดแต่อย่างใด เพราะเราเชื่อว่าคุณภาพของบริการของเรานั้นเหมาะสมกับราคาที่เรานำเสนอแล้ว

ในกรณีที่ท่านพบว่าทีมงานคนใดของเราไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวนี้ หรือมีคำแนะนำติชมที่อยากบอกกับเรา สามารถแจ้งได้โดยตรงที่

(iZITGroup’s Customer Care Team)

Mail: cc@izitgroup.com

Tel: 08-6569-3748


Comments are closed.