Mail and Antispam

posted by izitgroup

บริการออกแบบ ติดตั้ง ปรับแต่ง และแก้ไขปัญหาระบบเมล และระบบป้องกันเมลขยะ (Antispam) แบบจากมืออาชีพจาก อิซ ไอที กรุ๊ป

 

ระบบเมลในบริการนี้คืออะไร ?

- ระบบเมลในที่นี้เราหมายถึงเป็นระบบเมลภายในขององค์กรที่ช่วยใช้ในการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมลติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งานเมลในระบบอื่น เช่นระบบเมลในองค์กรอื่น ระบบเมลจากผู้ให้บริการต่างๆ เช่น Outlook.com, Gmail, Yahoo หรืออื่นๆ โดยปกติทาง อิซ ไอที กรุ๊ป จะแนะนำ Microsoft Exchange Server ให้กับผู้รับบริการก่อนเสมอเพราะมีความสามารถโดยรวมดีที่สุด อย่างไรก็ดีในหลายกรณีเราพบว่าการใช้งานในบางลักษณะอาจใช้งาน Exchange Server ได้ไม่เต็มที่ ทำให้ความค้มค่าต่างๆลดลง เราจึงมีการนำเสนอซอฟท์แวร์ระบบเมลอื่นๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรได้แทน โดยปัจจุบันเรามีทั้งซอฟท์แวร์ที่เป็นแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย (มีการตัดความสามารถบางอย่างจากเวอร์ชันเต็ม แต่รองรับการใช้งานระบบเมล ระบบนัดหมาย ตลอดจนระบบแจ้งเตือนได้) และแบบเสียค่าใช้จ่าย

 

ระบบป้องกันเมลขยะคืออะไร ?

- ระบบป้องกันเมลขยะหรือ Antispam เป็นระบบที่จะช่วยปกป้ององค์กรจากเมลขยะที่ส่งเข้ามายังระบบเมลภายในขององค์กรได้ ตัวอย่างของเมลยะในที่นี้อาจยกตัวอย่างได้เป็น เมลโฆษณา เมลหลอกลวง หรือเมลที่แฝงไวรัสต่างๆมาด้วย

 

ไม่ใช่แค่ระบบแค่สองระบบเท่านั้นที่เราให้คุณ

- นอกเหนือจากการป้องกันเมลขยะจากบุคคลภายนอกแล้ว องค์กรที่มีระบบเมลเป็นของตนเองยังต้องคอยเฝ้าระวังไม่ให้ระบบเมลในองค์กรของตนเองส่งเมลขยะออกไปยังภายนอก รวมทั้งยังต้องมีการปรับแต่งระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการส่งเมลไปยังระบบเมลอื่นๆ อีกด้วย หากระบบเมลของเราไม่เป็นที่น่าเชื่อถือแล้ว ระบบเมลอื่นๆก็อาจไม่ยอมรับเมลที่เราส่งไปให้ได้ ดังนั้นในบริการด้านระบบเมลของ อิซ ไอที กรุ๊ป นั้น ทางเราจะมีการปรับแต่งระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ระบบเมลของผู้รับบริการมีความน่าเชื่อถือสูงสุดเท่าที่ระบบสามารถทำได้ เพื่อให้การรับส่งเมลเป็นไปอย่างราบลื่น

 

ทำไมต้องเป็น อิซ ไอที กรุ๊ป ?

- เราไม่ได้ติดตั้งแค่ระบบเมล หรือระบบป้องกันเมลขยะให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติเท่านั้น แต่เรายังดูแลไปถึงส่วนอื่นๆด้วย เช่น การปรับแต่งการใช้งานระบบเมลหรือการรับส่งเมลของผู้ใช้ให้มีความสะดวกและปลอดภัยมากที่สุด การดูแลระบบให้มีความถูกต้องตรงตามหลักมาตรฐานสากล การป้องกันเมลขยะโดยใช้งบประมาณที่ต่ำที่สุดแต่มีคุณภาพดีสมราคา การปกป้องความลับของข้อมูลในองค์กรให้ปลอดภัยที่สุด ตลอดจนการดูแลอื่นๆเท่าที่ผู้รับบริการต้องการ ดังนั้นเราเองจึงกล้าบอกกับทุกคนได้ว่า “ระบบใดก็ตามที่ดำเนินการโดย อิซ ไอที กรุ๊ป จะทำได้มากกว่าที่ระบบนั้นเคยทำได้”

 

 ประโยชน์ที่ได้รับ

- หลังการติดตั้งระบบ Exchange Server องค์กรจะมีระบบเมลที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย สามารถตรวจสอบการทำงานได้อย่างละเอียด และมีประสิทธิภาพในการป้องกันเมลขยะรวมทั้งเมลอันตรายอื่นๆได้

 

จะใช้บริการ อิซ ไอที กรุ๊ป ได้เมื่อใดบ้าง ?

- เราให้บริการเกี่ยวกับระบบเมลและระบบป้องกันเมลขยะ (Antispam) ในทุกสถานะของการใช้งาน ตั้งแต่องค์กรที่ยังไม่เคยมีระบบเหล่านี้มาก่อน และต้องการติดตั้งใหม่ องค์กรที่มีระบบเหล่านี้อยู่แล้วแต่อยากให้เราวิเคราะห์และปรับปรุงการใช้งานให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนองค์กรที่มีปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับระบบเหล่านี้ที่ต้องการให้เราดำเนินการแก้ไขปัญหา

 

จะเชื่อใจ อิซ ไอที กรุ๊ป ได้หรือไม่ ?

- สำหรับแล้วลูกค้าและผู้รับบริการคือพี่ คือน้อง คือเพื่อน เราเน้นย้ำทีมงานทุกคนให้คิดว่าเรากำลังให้บริการกับครอบครัวของตนเอง นอกจากนี้ทีมงานทุกคนของเราที่เข้าไปให้บริการล้วนเป็นทีงานที่มีประสบการณ์จริง มี Certificate รับรองจากไมโครซอฟท์ ซึ่งลูกค้าหรือผู้รับบริการสามารถแจ้งขอตรวจสอบประวัติบุคคลากรที่ควบคุมดูแลโครงการได้ทั้งก่อนรับบริการ หรือในระหว่างการรับบริการ นอกจากนี้เรายังมีไซต์งานอ้างอิงหลากหลายประเภท ซึ่งเราคิดว่าน่าจะมีความใกล้เคียงกับองค์กรโดยส่วนใหญ่ของลูกค้าหรือผู้รับบริการพอสมควร


Comments are closed.