Posts Tagged ‘IT Outsource’

Exchange Server Services

posted by izitgroup

บริการออกแบบ ติดตั้ง ปรับแต่ง และแก้ไขปัญหาระบบ Exchange Server แบบจากมืออาชีพจาก อิซ ไอที กรุ๊ป

 

ระบบ Exchange Server คืออะไร ?

- ระบบ Exchange Server เป็นระบบที่จะช่วยให้องค์กรสามารถมีระบบเมลที่เป็นของตัวเอง เก็บข้อมูลไว้เอง กำหนดนโยบายการใช้งานระบบเมล รวมถึงตรวจสอบการใช้งานระบบเมลด้วยตนเองได้ ทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนนำไปประยุกต์เพื่อใช้กับมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่องค์กรต้องปฏิบัติตามได้ ยกตัวอย่างเช่น ISO 27001

 

ระบบ Exchange Server มีความแตกต่างกับระบบ Mail Server แบบอื่นอย่างไร ?

- ในด้านคววามสามารถระดับพื้นฐานทั่วไป เช่น การรับและส่งเมลนั้น ระบบเมลอื่นๆ สามารถทำได้เช่นเดียวกับระบบ Exchange Server แต่ระบบ Exchange Server เองจะมีความสามารถในอีกรูปแบบที่ดีกว่า อาทิเช่น การใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนที่รับเมลในรูปแบบ Push Mail ผ่านความสามารถ ActiveSync, การเปิดเอกสารออฟฟิซ เช่น Word, Excel ผ่านหน้าเว็บโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟท์แวร์ออฟฟิซ, การตั้งค่าในการรับและส่งเมลของผู้ใช้, การใช้งานหมายกำหนดการ และอื่นๆ อีกหลายอย่างที่ระบบเมลระดับพื้นฐานโดยทั่วไปไม่มีความสามารถดังกล่าว

 

เมื่อใดที่ควรใช้ Exchange Server

- Exchange Server เป็นระบบเมลที่ได้รับความนิยมสูงมากในปัจจุบัน มีความสามารถในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ สามารถตรวจสอบการใช้งานได้อย่างละเอียด รวมทั้งยังมีการสนับสนุนจากผู้ผลิตคือไมโครซอฟท์เป็นระยะเวลานาน จึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะนำมาใช้ในองค์กร

 

เมื่อใดที่ไม่จำเป็นต้องใช้ Exchange Server

- ไม่ต้องการระบบเมลที่เป็นของตนเอง ข้อมูลในระบบเมลไม่เป็นความลับ ไม่ต้องการการใช้งานที่รองรับจากหลากหลายอุปกรณ์ ไม่ต้องการตรวจสอบการใช้งานของผู้ใช้ในองค์กร ไม่ต้องการการใช้งานที่สะดวกรวดเร็ว หากองค์กรหรือหน่วยงานมีเงื่อนไขดังนี้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้งานระบบ Exchange Server

 

ทำไมต้องเป็น อิซ ไอที กรุ๊ป ?

- เราไม่ได้ติดตั้งแค่ระบบเมลซึ่งในที่นี้คือระบบ Exchange Server ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติเท่านั้น แต่เรายังดูแลไปถึงส่วนอื่นๆด้วย เช่น การปรับแต่งการใช้งานระบบเมลหรือการรับส่งเมลของผู้ใช้ให้มีความสะดวกและปลอดภัยมากที่สุด การดูแลระบบให้มีความถูกต้องตรงตามหลักมาตรฐานสากล การป้องกันเมลขยะโดยใช้งบประมาณที่ต่ำที่สุดแต่มีคุณภาพดีสมราคา การปกป้องความลับของข้อมูลในองค์กรให้ปลอดภัยที่สุด ตลอดจนการดูแลอื่นๆเท่าที่ผู้รับบริการต้องการ ดังนั้นเราเองจึงกล้าบอกกับทุกคนได้ว่า “ระบบเมล Exchange Server ที่ดำเนินการโดย อิซ ไอที กรุ๊ป เป็นมากกว่าระบบเมลธรรมดา”

 

 ประโยชน์ที่ได้รับ

- หลังการติดตั้งระบบ Exchange Server องค์กรจะมีระบบเมลที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย สามารถตรวจสอบการทำงานได้อย่างละเอียด และมีประสิทธิภาพในการป้องกันเมลขยะรวมทั้งเมลอันตรายอื่นๆได้

 

จะใช้บริการ อิซ ไอที กรุ๊ป ได้เมื่อใดบ้าง ?

- เราให้บริการเกี่ยวกับระบบ Exchange Server ในทุกสถานะของการใช้งาน ตั้งแต่องค์กรที่ยังไม่เคยมีระบบ Exchange Server และต้องการติดตั้งใหม่ องค์กรที่มีระบบ Exchange SErver อยู่แล้วแต่อยากให้เราวิเคราะห์และปรับปรุงการใช้งานให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนองค์กรที่มีปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับระบบ Exchange Server ที่ต้องการให้เราดำเนินการแก้ไขปัญหา

 

จะเชื่อใจ อิซ ไอที กรุ๊ป ได้หรือไม่ ?

- สำหรับแล้วลูกค้าและผู้รับบริการคือพี่ คือน้อง คือเพื่อน เราเน้นย้ำทีมงานทุกคนให้คิดว่าเรากำลังให้บริการกับครอบครัวของตนเอง นอกจากนี้ทีมงานทุกคนของเราที่เข้าไปให้บริการล้วนเป็นทีงานที่มีประสบการณ์จริง มี Certificate รับรองจากไมโครซอฟท์ ซึ่งลูกค้าหรือผู้รับบริการสามารถแจ้งขอตรวจสอบประวัติบุคคลากรที่ควบคุมดูแลโครงการได้ทั้งก่อนรับบริการ หรือในระหว่างการรับบริการ นอกจากนี้เรายังมีไซต์งานอ้างอิงหลากหลายประเภท ซึ่งเราคิดว่าน่าจะมีความใกล้เคียงกับองค์กรโดยส่วนใหญ่ของลูกค้าหรือผู้รับบริการพอสมควร

 


Active Directory Services

posted by izitgroup

บริการออกแบบ ติดตั้ง ปรับแต่ง และแก้ไขปัญหาระบบ Active Directory แบบจากมืออาชีพจาก อิซ ไอที กรุ๊ป

 

ระบบ Active Directory คืออะไร ?

- ระบบ Active Directory เป็นระบบที่จะช่วยให้องค์กรสามารถควบคุมการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ กำหนดนโยบายขององค์กร เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร ตลอดจนนำไปประยุกต์เพื่อใช้กับมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่องค์กรต้องปฏิบัติตามได้ ยกตัวอย่างเช่น ISO 27001

 

ทำไมต้องเป็น อิซ ไอที กรุ๊ป ?

- ระบบ Active Directory เป็นระบบที่ติดตั้งง่ายตามสไตล์ซอฟท์แวร์ไมโครซอฟท์ เราเองเชื่อว่าฝ่ายไอทีขององค์กร หรือแม้กระทั่งเจ้าของกิจการบางแห่งที่เริ่มต้นศึกษาทางด้านระบบเซิร์ฟเวอร์ก็สามารถทำได้ด้วยตนเอง แต่ระบบ Active Directory นี้หากต้องการติดตั้งและปรับแต่งให้ออกมาสมบูรณ์ ใช้ได้อย่างมีสิทธิภาพ และตอบสนองโจทย์หรือความต้องการขององค์กรได้ดีแล้ว เราเองเชื่อว่า อิซ ไอที กรุ๊ป จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้กับผู้รับบริการได้เหมาะสมกว่า เพราะบ่อยครั้งที่เราพบว่าการติดตั้งเองนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์จากตัวระบบ Active Directory ได้อย่างเต็มที่ และในหลายกรณีก็ยังมีการจัดซื้อซอฟท์แวร์บางอย่างทั้งๆที่ระบบ Active Directory สามารถทำงานตรงนั้นได้ และอีกหลายๆครั้งทาง อิซ ไอที กรุ๊ป เองก็มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการปรับแต่งหรือพลิกแพลงการใช้ระบบ Active Directory ให้ทำงานได้มากกว่าการปรับแต่งโดยตรง

 

 ประโยชน์ที่ได้รับ

- หลังการติดตั้งระบบ Active Directory องค์กรจะมีระบบบริหารจัดการผู้ใช้จากส่วนกลาง ระบบพิสูจน์ตัวตนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบอื่นๆ เช่น Firewall, UTM, SSL VPN ระบบการควบคุมการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรที่สามารถทำให้นโยบายที่ร่างไว้ขององค์กรเป็นจริงขึ้นมาได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ขององค์กรได้อีกด้วย

 

จะใช้บริการ อิซ ไอที กรุ๊ป ได้เมื่อใดบ้าง ?

- เราให้บริการเกี่ยวกับระบบ Active Directory ในทุกสถานะของการใช้งาน ตั้งแต่องค์กรที่ยังไม่เคยมีระบบ Active Directory และต้องการติดตั้งใหม่ องค์กรที่มีระบบ Active Directory อยู่แล้วแต่อยากให้เราวิเคราะห์และปรับปรุงการใช้งานให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนองค์กรที่มีปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับระบบ Active Directory ที่ต้องการให้เราดำเนินการแก้ไขปัญหา

 

จะเชื่อใจ อิซ ไอที กรุ๊ป ได้หรือไม่ ?

- สำหรับแล้วลูกค้าและผู้รับบริการคือพี่ คือน้อง คือเพื่อน เราเน้นย้ำทีมงานทุกคนให้คิดว่าเรากำลังให้บริการกับครอบครัวของตนเอง นอกจากนี้ทีมงานทุกคนของเราที่เข้าไปให้บริการล้วนเป็นทีงานที่มีประสบการณ์จริง มี Certificate รับรองจากไมโครซอฟท์ ซึ่งลูกค้าหรือผู้รับบริการสามารถแจ้งขอตรวจสอบประวัติบุคคลากรที่ควบคุมดูแลโครงการได้ทั้งก่อนรับบริการ หรือในระหว่างการรับบริการ นอกจากนี้เรายังมีไซต์งานอ้างอิงหลากหลายประเภท ซึ่งเราคิดว่าน่าจะมีความใกล้เคียงกับองค์กรโดยส่วนใหญ่ของลูกค้าหรือผู้รับบริการพอสมควร

 


Maintenance Services

posted by izitgroup

ทางบริษัท อิซ ไอที กรุ๊ป จำกัด ขอเสนอ “บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย” ควบคุมโดยทีมงานมืออาชีพที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก Microsoft (Microsoft Certified, ดูเพิ่มได้จาก Certificate

จุดเด่นในบริการของเราและประโยชน์ที่ผู้บริการจะได้รับ

 • บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายนี้ควบคุมโดยบุคคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์และได้รับการรับรองผ่านองค์กรสากลต่างๆ
 • ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นของระบบ ด้วยแนวคิด “ทำให้เงินของท่านคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์”
 • เพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายภายในองค์กร
 • ในทุกเดือนทางบริษัทฯ จำจัดส่งรายงานหรือให้คำปรึกษาเพิ่มเติมโดยวิศวกรระดับซีเนียร์หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • รายละเอียดบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายนั้น ผู้รับบริการสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดหรือเลือกได้ว่าต้องการแบบใด เช่น ต้องการให้มีทีมงานออนไซต์ทุกวันและมีผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบหรือให้คำปรึกษาทุกเดือน หรือไม่รับทีมงานออนไซต์แต่จะขอให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้คำปรึกษาทุกเดือน เดือนละ 1-2 ครั้ง หรือขอรับบริการเป็นลักษณะการแก้ปัญหาโดยการเชื่อมต่อระยะไกลก็สามารถทำได้

สนใจติดต่อได้ที่ connect@izitgroup.com หรือหมายเลข Hotline 08-6569-3748 ครับ

ทางเรายินดีตอบทุกคำถามและให้คำปรึกษาในทุกปัญหาครับทางบริษัท อิซ ไอที กรุ๊ป จำกัด ขอเสนอ “บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย” ควบคุมโดยทีมงานมืออาชีพที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก Microsoft (Microsoft Certified, ดูเพิ่มได้จาก Certificate

จุดเด่นในบริการของเราและประโยชน์ที่ผู้บริการจะได้รับ

 • บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายนี้ควบคุมโดยบุคคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์และได้รับการรับรองผ่านองค์กรสากลต่างๆ
 • ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นของระบบ ด้วยแนวคิด “ทำให้เงินของท่านคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์”
 • เพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายภายในองค์กร
 • ในทุกเดือนทางบริษัทฯ จำจัดส่งรายงานหรือให้คำปรึกษาเพิ่มเติมโดยวิศวกรระดับซีเนียร์หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • รายละเอียดบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายนั้น ผู้รับบริการสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดหรือเลือกได้ว่าต้องการแบบใด เช่น ต้องการให้มีทีมงานออนไซต์ทุกวันและมีผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบหรือให้คำปรึกษาทุกเดือน หรือไม่รับทีมงานออนไซต์แต่จะขอให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้คำปรึกษาทุกเดือน เดือนละ 1-2 ครั้ง หรือขอรับบริการเป็นลักษณะการแก้ปัญหาโดยการเชื่อมต่อระยะไกลก็สามารถทำได้

สนใจติดต่อได้ที่ connect@izitgroup.com หรือหมายเลข Hotline 08-6569-3748 ครับ

ทางเรายินดีตอบทุกคำถามและให้คำปรึกษาในทุกปัญหาครับ


Server Services

posted by izitgroup

บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในด้านระบบเซิร์ฟเวอร์และระบบสำรองข้อมูล สำหรับผลิตภัณฑ์ในด้าน Server ที่บริษัทรับดูแลจะประกอบไปด้วย
 • VMWare
 • Microsoft Hyper-V
 • Microsoft Windows Backup

Network Services

posted by izitgroup

บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในด้านระบบเครือข่ายโดยวิศวกรที่มีประสบการณ์ และคุ้นเคยกับการติดตั้งและดูแลเป็นอย่างดี สำหรับผลิตภัณฑ์ในด้าน Network ที่บริษัทรับดูแลจะประกอบไปด้วย
 • Cisco
 • 3Com
 • Radware AppDirector
 • Radware LinkProof
 • F5 BigIP
 • Microsoft Clustering/Load Balancing
 • Microsoft Terminal Service

Security Services

posted by izitgroup

บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในด้านรักษาความปลอดภัยโดยวิศวกรที่มีประสบการณ์อย่างยาวนานในวงการรักษาความปลอดภัย วิศวกรของบริษัทนั้นเคยผ่านงานทางด้านการตรวจสอบจุดอ่อนและทดสอบการเจาะระบบ (Auditing and Penetration Testing) มาเป็นอย่างดี รวมทั้งยังประสบความสำเร็จหลายครั้งในการเจาะระบบดังกล่าว สำหรับผลิตภัณฑ์ในด้าน Security ที่บริษัทรับดูแลจะประกอบไปด้วย

 • Juniper Netscreen
 • Checkpoint
 • Fortigate
 • Forefront Threat Management Gateway/ISA Server
 • Cisco Ironport
 • Cisco Spam Blocker
 • Symantec Brightmail Gateway
 • Forefront Protection for Microsoft Exchange
 • Forefront Threat Management Gateway/ISA Server
 • Ironport Web Security
 • Websense
 • Symantec
 • McAfee
 • Kaspersky
 • System Hardening (Windows Server, Active Directory, Exchange Server, and etc.)

Microsoft Services

posted by izitgroup

บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์นั้น ทางบริษัทมีวิศวกรที่มีประสบการณ์และได้รับใบประกาศนียบัตรจากไมโครซอฟท์เป็นผู้ดูแลในด้านนี้ โดยผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ที่ทางบริษัทให้บริการอยู่จะประกอบไปด้วย

Windows Server บริการออกแบบและติดตั้งระบบให้มีความปลอดภัยสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และปรับแต่งให้ใช้งานได้ตามความต้องการเช่น

 • Active Directory บริการออกแบบระบบให้เหมาะสมกับโครงสร้างของบริษัท การประยุกต์ระบบเพื่อให้สามารถบังคับใช้นโยบายทางด้านการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท การออกแบบระบบสำหรับองค์การที่มีหลายสาขา การออกแบบให้ระบบมีความปลอดภัยสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • Exchange Server บริการออกแบบระบบเมลให้สามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานของบริษัทให้มากที่สุด ออกแบบระบบให้ทำงานในรูปแบบของ High Availability (Crusting) ออกแบบให้ทำงานร่วมกับระบบ Antispam ที่มีอยู่แล้ว เช่น Symantec Brightmail Gateway, Cisco Ironport และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • Forefront Threat Management Gateway และ ISA Server บริการออกแบบระบบให้ทำงานเป็น Firewall, Proxy, URL Filtering, VPN และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ Windows Server

 • File Server
 • Web Server
 • Terminal Server
 • Windows Update Server Service (WSUS)
 • DHCP Server
 • DNS Server
 • Monitoring and Reporting
 • Clustering and Network Load Balancing

บริการทั้งหมดดำเนินการโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ทั้งในไซต์งานที่มีขนาดใหญ่ (ผู้ใช้ระดับหนึ่งพันคนขึ้นไป) จนถึงองค์กรขนาดเล็ก (ผู้ใช้ระดับไม่เกินห้าสิบคน) ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่าทีมงานของเราจะสามารถออกแบบและติดตั้งระบบให้ท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ