Posts Tagged ‘บริการด้านไอที’

Microsoft Training

posted by izitgroup

 

อิซ ไอที กรุีป เปิดอบรมในเนื้อหาใดบ้าง ?

 • Windows Server 2008/2012: Active Directory
 • Windows Server 2008/2012: Network Infrastructure
 • Windows Server 2008/2012: Application Infrastructure
 • Windows Server 2008/2012: Group Policy
 • Windows Server 2008/2012: Hyper-V
 • Windows Server 2008/2012: Security and Hardening
 • Windows Server 2008/2012: Server Core and Powershell
 • Exchange Server 2007/2010/2013
 • Forefront Threat Management Gateway 2010/ISA Server 2006/2004

 

เนื้อหาของหลักสูตรมาจากไหน

เนื้อหาในทุกหลักสูตรทุกคอร์สของเราได้ผ่านการกลั่นกรองมาจากประสบการณ์การทำงานมากกว่าสิบปีในวงการของทีมงานทุกคน มีการรวบรวมปัญหาที่พบบ่อยมาไว้ให้เป็นกรณีศึกษา* มีเทคนิคพิเศษต่างๆที่ช่วยลดระยะเวลาในการทำงานได้มาก รวมทั้งมีเกร็ดความรู้เสริมที่จะช่วยให้เข้าใจภาพรวมของระบบมากยิ่งขึ้น

*ปัญหาทุกปัญหาที่เรานำมาเป็นกรณีศึกษานั้น ทางเราจะไม่มีการเปิดเผยชื่อไซต์งานที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ

 

วิทยากรของ อิซ ไอที กรุ๊ป คือใคร ?

- การอบรม Windows Server 2008/2012 ของอิซ ไอที กรุ๊ปดำเนินการโดยวิทยากรที่ได้รับใบรับรอง Microsoft Certified Trainer (MCT) มีประสบการณ์ในเทคโนโลยีเซิร์ฟเวอร์และเครือข่ายจริงกว่าสิบปี รวมทั้งมีผลงานทางด้านการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนต่างๆด้วย

 

การอบรมแบบฉบับของ อิซ ไอที กรุ๊ป 

- ที่อิซ ไอที กรุ๊ปเราจะเน้นให้ผู้เรียนผู้อบรมมีความเข้าใจในหลักการทำงานพื้นฐาน (Concept) ของระบบแต่ละระบบอย่างถ่องแท้ เพราะด้วยประสบการณ์ของเรา เราพบว่าการมีพื้นฐานอย่างแท้จริงนั้น จะช่วยให้การทำงานและการแก้ไขปัญหาภายในองค์กรดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพมากที่สุด

 

การอบรมภาคปฏิบัติแบบฉบับของ อิซ ไอที กรุ๊ป 

- นอกเหนือจากหลักการพื้นฐานแล้ว ในการอบรมเราจะมีภาคปฏิบัติจริงให้ผู้เรียนผู้อบรมได้ทดลองทำด้วยผ่านระบบเซิร์ฟเวอร์เสมือน (Virtualization) โดยเราจะมีการให้โจทย์ต่างๆซึ่งเราคัดสรรค์มาจากประสบการณ์จริง รวมทั้งปรับแต่งโจทย์ให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กรด้วย ในภาคปฏิบัตินี้ผู้เรียนผู้อบรมสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้โจทย์ของเราได้อย่างเต็มที่ และในหลายครั้งเราเองก็พบว่าความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้เป็นประโยชน์มากทั้งต่อตัวผู้เรียนผู้อบรมเอง และต่อองค์กร

 

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม

- เรามุ่งหวังว่าผู้ที่ผ่านการอบรมกับเราจะมีพื้นฐานความรู้ที่ดี มีความเข้าใจในภาพรวมของระบบ และสามารถนำไปคิดต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์ระบบต่างๆภายในองค์กรได้

 

จะอบรมกับ อิซ ไอที กรุ๊ป ได้อย่างไร ?

- ปัจจุบันทางเราเปิดการอบรมให้กับผู้สนใจถึงในสถานที่ทำงานหรือไซต์งาน โดยผู้อบรมสามารถติดต่อเพื่อนัดวันเวลาที่ต้องการได้ตามความสะดวกของท่านหรือทีมงานของท่านครับ โดยสามารถติดต่อได้ที่เมล connect@izitgroup.com หรือฮอตไลน์ 08-6569-3748 ครับ

 

เนื้อหาหลักสูตรสามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับแต่งให้ตรงกับที่ต้องการได้หรือไม่ ?

- ทางเราสามารถปรับแต่ง (Customize) เนื้อหาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการและความเหมาะสมในการไปใช้งานของแต่ละองค์กรได้ครับ

 

 ยินดีต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชม ผู้สนใจในบริการ หรือผู้ที่ผ่านมาโดยบังเอิญทุกท่านครับ

อิซ ไอที กรุ๊ป เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นไปที่ Microsoft Technology เป็นหลัก และเน้นการส่งมอบบริการให้ลูกค้าทุกท่านโดยบุคคลากรที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ และมีความจริงใจ

บริการของเรานั้นมีบริการหลักคือ การออกแบบและติดตั้งระบบ (Implementation) การฝึกอบรม (Training) และการสร้างสื่อการสอนต่างๆ เช่น หนังสือ ครับ

รายละเอียดการบริการต่างๆนั้นท่านสามารถตรวจสอบได้จากลิงค์ต่างๆในเว็บไซต์นี้ได้เลยครับ สำหรับหน้าแรกโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้เป็นพื้นที่แจ้งข่าวและเขียนบทความต่างๆครับ

สุดท้ายนี้หากท่านมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยใด สามารถเมลหาเราได้ที่ connect@izitgroup.com หรือหมายเลข 08-6569-3748 ได้ครับ

ทางเรายินดีบริการท่านอย่างเต็มที่ด้วยความจริงใจครับ

ทีมงาน อิซ ไอที กรุ๊ป.


Exchange Server Services

posted by izitgroup

บริการออกแบบ ติดตั้ง ปรับแต่ง และแก้ไขปัญหาระบบ Exchange Server แบบจากมืออาชีพจาก อิซ ไอที กรุ๊ป

 

ระบบ Exchange Server คืออะไร ?

- ระบบ Exchange Server เป็นระบบที่จะช่วยให้องค์กรสามารถมีระบบเมลที่เป็นของตัวเอง เก็บข้อมูลไว้เอง กำหนดนโยบายการใช้งานระบบเมล รวมถึงตรวจสอบการใช้งานระบบเมลด้วยตนเองได้ ทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนนำไปประยุกต์เพื่อใช้กับมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่องค์กรต้องปฏิบัติตามได้ ยกตัวอย่างเช่น ISO 27001

 

ระบบ Exchange Server มีความแตกต่างกับระบบ Mail Server แบบอื่นอย่างไร ?

- ในด้านคววามสามารถระดับพื้นฐานทั่วไป เช่น การรับและส่งเมลนั้น ระบบเมลอื่นๆ สามารถทำได้เช่นเดียวกับระบบ Exchange Server แต่ระบบ Exchange Server เองจะมีความสามารถในอีกรูปแบบที่ดีกว่า อาทิเช่น การใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนที่รับเมลในรูปแบบ Push Mail ผ่านความสามารถ ActiveSync, การเปิดเอกสารออฟฟิซ เช่น Word, Excel ผ่านหน้าเว็บโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟท์แวร์ออฟฟิซ, การตั้งค่าในการรับและส่งเมลของผู้ใช้, การใช้งานหมายกำหนดการ และอื่นๆ อีกหลายอย่างที่ระบบเมลระดับพื้นฐานโดยทั่วไปไม่มีความสามารถดังกล่าว

 

เมื่อใดที่ควรใช้ Exchange Server

- Exchange Server เป็นระบบเมลที่ได้รับความนิยมสูงมากในปัจจุบัน มีความสามารถในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ สามารถตรวจสอบการใช้งานได้อย่างละเอียด รวมทั้งยังมีการสนับสนุนจากผู้ผลิตคือไมโครซอฟท์เป็นระยะเวลานาน จึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะนำมาใช้ในองค์กร

 

เมื่อใดที่ไม่จำเป็นต้องใช้ Exchange Server

- ไม่ต้องการระบบเมลที่เป็นของตนเอง ข้อมูลในระบบเมลไม่เป็นความลับ ไม่ต้องการการใช้งานที่รองรับจากหลากหลายอุปกรณ์ ไม่ต้องการตรวจสอบการใช้งานของผู้ใช้ในองค์กร ไม่ต้องการการใช้งานที่สะดวกรวดเร็ว หากองค์กรหรือหน่วยงานมีเงื่อนไขดังนี้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้งานระบบ Exchange Server

 

ทำไมต้องเป็น อิซ ไอที กรุ๊ป ?

- เราไม่ได้ติดตั้งแค่ระบบเมลซึ่งในที่นี้คือระบบ Exchange Server ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติเท่านั้น แต่เรายังดูแลไปถึงส่วนอื่นๆด้วย เช่น การปรับแต่งการใช้งานระบบเมลหรือการรับส่งเมลของผู้ใช้ให้มีความสะดวกและปลอดภัยมากที่สุด การดูแลระบบให้มีความถูกต้องตรงตามหลักมาตรฐานสากล การป้องกันเมลขยะโดยใช้งบประมาณที่ต่ำที่สุดแต่มีคุณภาพดีสมราคา การปกป้องความลับของข้อมูลในองค์กรให้ปลอดภัยที่สุด ตลอดจนการดูแลอื่นๆเท่าที่ผู้รับบริการต้องการ ดังนั้นเราเองจึงกล้าบอกกับทุกคนได้ว่า “ระบบเมล Exchange Server ที่ดำเนินการโดย อิซ ไอที กรุ๊ป เป็นมากกว่าระบบเมลธรรมดา”

 

 ประโยชน์ที่ได้รับ

- หลังการติดตั้งระบบ Exchange Server องค์กรจะมีระบบเมลที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย สามารถตรวจสอบการทำงานได้อย่างละเอียด และมีประสิทธิภาพในการป้องกันเมลขยะรวมทั้งเมลอันตรายอื่นๆได้

 

จะใช้บริการ อิซ ไอที กรุ๊ป ได้เมื่อใดบ้าง ?

- เราให้บริการเกี่ยวกับระบบ Exchange Server ในทุกสถานะของการใช้งาน ตั้งแต่องค์กรที่ยังไม่เคยมีระบบ Exchange Server และต้องการติดตั้งใหม่ องค์กรที่มีระบบ Exchange SErver อยู่แล้วแต่อยากให้เราวิเคราะห์และปรับปรุงการใช้งานให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนองค์กรที่มีปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับระบบ Exchange Server ที่ต้องการให้เราดำเนินการแก้ไขปัญหา

 

จะเชื่อใจ อิซ ไอที กรุ๊ป ได้หรือไม่ ?

- สำหรับแล้วลูกค้าและผู้รับบริการคือพี่ คือน้อง คือเพื่อน เราเน้นย้ำทีมงานทุกคนให้คิดว่าเรากำลังให้บริการกับครอบครัวของตนเอง นอกจากนี้ทีมงานทุกคนของเราที่เข้าไปให้บริการล้วนเป็นทีงานที่มีประสบการณ์จริง มี Certificate รับรองจากไมโครซอฟท์ ซึ่งลูกค้าหรือผู้รับบริการสามารถแจ้งขอตรวจสอบประวัติบุคคลากรที่ควบคุมดูแลโครงการได้ทั้งก่อนรับบริการ หรือในระหว่างการรับบริการ นอกจากนี้เรายังมีไซต์งานอ้างอิงหลากหลายประเภท ซึ่งเราคิดว่าน่าจะมีความใกล้เคียงกับองค์กรโดยส่วนใหญ่ของลูกค้าหรือผู้รับบริการพอสมควร

 


Active Directory Services

posted by izitgroup

บริการออกแบบ ติดตั้ง ปรับแต่ง และแก้ไขปัญหาระบบ Active Directory แบบจากมืออาชีพจาก อิซ ไอที กรุ๊ป

 

ระบบ Active Directory คืออะไร ?

- ระบบ Active Directory เป็นระบบที่จะช่วยให้องค์กรสามารถควบคุมการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ กำหนดนโยบายขององค์กร เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร ตลอดจนนำไปประยุกต์เพื่อใช้กับมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่องค์กรต้องปฏิบัติตามได้ ยกตัวอย่างเช่น ISO 27001

 

ทำไมต้องเป็น อิซ ไอที กรุ๊ป ?

- ระบบ Active Directory เป็นระบบที่ติดตั้งง่ายตามสไตล์ซอฟท์แวร์ไมโครซอฟท์ เราเองเชื่อว่าฝ่ายไอทีขององค์กร หรือแม้กระทั่งเจ้าของกิจการบางแห่งที่เริ่มต้นศึกษาทางด้านระบบเซิร์ฟเวอร์ก็สามารถทำได้ด้วยตนเอง แต่ระบบ Active Directory นี้หากต้องการติดตั้งและปรับแต่งให้ออกมาสมบูรณ์ ใช้ได้อย่างมีสิทธิภาพ และตอบสนองโจทย์หรือความต้องการขององค์กรได้ดีแล้ว เราเองเชื่อว่า อิซ ไอที กรุ๊ป จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้กับผู้รับบริการได้เหมาะสมกว่า เพราะบ่อยครั้งที่เราพบว่าการติดตั้งเองนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์จากตัวระบบ Active Directory ได้อย่างเต็มที่ และในหลายกรณีก็ยังมีการจัดซื้อซอฟท์แวร์บางอย่างทั้งๆที่ระบบ Active Directory สามารถทำงานตรงนั้นได้ และอีกหลายๆครั้งทาง อิซ ไอที กรุ๊ป เองก็มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการปรับแต่งหรือพลิกแพลงการใช้ระบบ Active Directory ให้ทำงานได้มากกว่าการปรับแต่งโดยตรง

 

 ประโยชน์ที่ได้รับ

- หลังการติดตั้งระบบ Active Directory องค์กรจะมีระบบบริหารจัดการผู้ใช้จากส่วนกลาง ระบบพิสูจน์ตัวตนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบอื่นๆ เช่น Firewall, UTM, SSL VPN ระบบการควบคุมการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรที่สามารถทำให้นโยบายที่ร่างไว้ขององค์กรเป็นจริงขึ้นมาได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ขององค์กรได้อีกด้วย

 

จะใช้บริการ อิซ ไอที กรุ๊ป ได้เมื่อใดบ้าง ?

- เราให้บริการเกี่ยวกับระบบ Active Directory ในทุกสถานะของการใช้งาน ตั้งแต่องค์กรที่ยังไม่เคยมีระบบ Active Directory และต้องการติดตั้งใหม่ องค์กรที่มีระบบ Active Directory อยู่แล้วแต่อยากให้เราวิเคราะห์และปรับปรุงการใช้งานให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนองค์กรที่มีปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับระบบ Active Directory ที่ต้องการให้เราดำเนินการแก้ไขปัญหา

 

จะเชื่อใจ อิซ ไอที กรุ๊ป ได้หรือไม่ ?

- สำหรับแล้วลูกค้าและผู้รับบริการคือพี่ คือน้อง คือเพื่อน เราเน้นย้ำทีมงานทุกคนให้คิดว่าเรากำลังให้บริการกับครอบครัวของตนเอง นอกจากนี้ทีมงานทุกคนของเราที่เข้าไปให้บริการล้วนเป็นทีงานที่มีประสบการณ์จริง มี Certificate รับรองจากไมโครซอฟท์ ซึ่งลูกค้าหรือผู้รับบริการสามารถแจ้งขอตรวจสอบประวัติบุคคลากรที่ควบคุมดูแลโครงการได้ทั้งก่อนรับบริการ หรือในระหว่างการรับบริการ นอกจากนี้เรายังมีไซต์งานอ้างอิงหลากหลายประเภท ซึ่งเราคิดว่าน่าจะมีความใกล้เคียงกับองค์กรโดยส่วนใหญ่ของลูกค้าหรือผู้รับบริการพอสมควร

 


Software

posted by izitgroup

ปัจจุบันทางอิซ ไอที กรุ๊ปได้เพิ่มการจัดจำหน่ายซอฟท์แวร์ของ Microsoft เข้ามาเป็นหนึ่งในบริการของเราเรียบร้อยแล้วครับ ทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการของเราทุกท่าน

โดยทางเรามีบริการจัดจำหน่ายซอฟท์แวร์ทุกตัวที่เป็นของ Microsoft อาทิเช่น Windows Server, Exchange Server, Forefront Products, Lync Server, Client Access License (CAL) และอื่นๆอีกมากมาย

นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายของซอฟท์แวร์ยังสามารถนำมาใช้เป็นส่วนลดกับค่าบริการปกติของอิซ ไอที กรุ๊ป ได้อีกด้วยครับ

หากสนใจซอฟท์แวร์ใดสามารถสอบถามได้ที่ connect@izitgroup.com หรือ Hotline: 08-6569-3748 ครับ


Maintenance Services

posted by izitgroup

ทางบริษัท อิซ ไอที กรุ๊ป จำกัด ขอเสนอ “บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย” ควบคุมโดยทีมงานมืออาชีพที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก Microsoft (Microsoft Certified, ดูเพิ่มได้จาก Certificate

จุดเด่นในบริการของเราและประโยชน์ที่ผู้บริการจะได้รับ

 • บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายนี้ควบคุมโดยบุคคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์และได้รับการรับรองผ่านองค์กรสากลต่างๆ
 • ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นของระบบ ด้วยแนวคิด “ทำให้เงินของท่านคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์”
 • เพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายภายในองค์กร
 • ในทุกเดือนทางบริษัทฯ จำจัดส่งรายงานหรือให้คำปรึกษาเพิ่มเติมโดยวิศวกรระดับซีเนียร์หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • รายละเอียดบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายนั้น ผู้รับบริการสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดหรือเลือกได้ว่าต้องการแบบใด เช่น ต้องการให้มีทีมงานออนไซต์ทุกวันและมีผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบหรือให้คำปรึกษาทุกเดือน หรือไม่รับทีมงานออนไซต์แต่จะขอให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้คำปรึกษาทุกเดือน เดือนละ 1-2 ครั้ง หรือขอรับบริการเป็นลักษณะการแก้ปัญหาโดยการเชื่อมต่อระยะไกลก็สามารถทำได้

สนใจติดต่อได้ที่ connect@izitgroup.com หรือหมายเลข Hotline 08-6569-3748 ครับ

ทางเรายินดีตอบทุกคำถามและให้คำปรึกษาในทุกปัญหาครับหากคุณต้องมีชีวิตยุ่งเกี่ยวกับระบบเซิร์ฟเวอร์ ระบบเน็ตเวิร์ค และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องคุณอาจเคยพบเจอปัญหาและข้อข้องใจเหล่านี้

• อยากติดตั้งระบบใหม่ แต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดี
• ติดตั้งระบบแล้ว แต่ไม่ได้ไปต่อ เนื่องจากไม่รู้จะไปทางไหนดี
• ระบบเดิมมีอยู่แล้ว แต่ยังไม่เข้าใจทำให้ใช้งานได้ไม่เต็มที่ มีปัญหาหรือเปล่าก็ไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะไม่เข้าใจการทำงาน
• ไม่กล้าแก้ไขหรือยุ่งเกี่ยวกับระบบเดิมเพราะกลัวพัง งานจะเข้าได้

คงจะดีกว่า หากคุณจะมีผู้ช่วยที่มีความชำนาญ มีประสบการณ์ และได้รับการรับรองจากองค์กรที่ได้รับความน่าเชื่อถือมากมายมาดูแลแก้ไขปัญหาและข้อข้องใจเหล่านี้ให้คุณ

Read More…


Server Services

posted by izitgroup

บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในด้านระบบเซิร์ฟเวอร์และระบบสำรองข้อมูล สำหรับผลิตภัณฑ์ในด้าน Server ที่บริษัทรับดูแลจะประกอบไปด้วย
 • VMWare
 • Microsoft Hyper-V
 • Microsoft Windows Backup