แนะนำบริการแก้ไขปัญหาระบบเมล Exchange Server

เวอร์ชันที่ให้บริการ: ทุกเวอร์ชัน คือ Exchange Server 2013, Exchange Server 2010, Exchange Server 2007, Exchange Server 2003, Exchange Server 2000 หรือเวอร์ชันอื่นที่ผู้รับบริการต้องการ

ปกติแล้วระบบ Exchange Server โดยส่วนใหญ่หากไม่ได้มีการปรับตั้งค่าไว้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เราก็มักจะเจอปัญหาหลากหลายอย่าง โดยเฉพาะเมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้น ปัญหาก็จะมากขึ้นเรื่อยๆ อิซ ไอที กรุีป จึงขอรวบรวมปัญหาที่ทางเราได้มีโอกาสให้บริการแก้ไขเป็นประจำดังนี้

  • ผู้ใช้ไม่สามารถใช้งาน Office Outlook จากภายนอกได้
  • ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) ไม่ถูกต้อง
  • มีเมลขยะเข้ามาสู่ระบบเป็นจำนวนมาก
  • มีการลักลอบใช้งานระบบเมลจากผู้ใช้อื่นที่ไม่ใช่ผู้ใช้ขององค์กร
  • ระบบไม่ตอบโจทย์ด้านความพร้อมใช้สูงสุด (High Availability)
  • ระบบหยุดทำงานไปเองจากการปรับแต่งค่าบางกรณี
  • ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ Mobile Device (Windows Phone, iOS, Android) ได้
  • อื่นๆ อีกมากมาย

การให้บริการแก้ไขปัญหาระบบเมล Exchange Server ของ อิซ ไอที กรุ๊ป จะมีการดำเนินการและควบคุมโดยทีมงานระดับอาวุโสที่ได้รับการรับรองจากไมโครซอฟท์ และมีผลงานการแก้ไขปัญหาระบบ Exchange Server มาแล้วในนามของบริษัทฯ จากผลงานการให้บริการที่ผ่านมา ผู้รับบริการของเรามักจะได้ผลลัพธ์ในด้านบวกต่อองค์กรดังนี้

  • จากสถิติที่ผ่านมา ทางเราสามารถดำเนินแก้ไขให้ได้ในทุกกรณี
  • หลังบริการแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น ระบบเมล Exchange Server ของผู้รับบริการจะได้รับการปรับแต่งแก้ไขใหม่ทั้งในส่วนที่ทำให้เกิดปัญหา และส่วนที่เป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาได้ ดังนั้นระบบเมล Exchange Server ของผู้รับบริการจึงเกิดปัญหาในภายหลังน้อยมาก ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างไหลลื่นกว่าที่ผ่านมา

สำหรับท่านที่สนใจในบริการแก้ไขปัญหาระบบเมล Exchange Server นี้สามารถติดต่อได้ที่เมล connect@izitgroup.com หรือ Hotline:08-6569-3748 ครับ


Comments are closed.