แนะนำบริการแก้ไขปัญหาระบบ Active Directory

เวอร์ชันที่ให้บริการ: ทุกเวอร์ชัน คือ Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 หรือเวอร์ชันอื่นที่รองรับความสามารถนี้และผู้รับบริการต้องการ

ปกติแล้วระบบ Active Directory โดยส่วนใหญ่หากไม่ได้มีการปรับตั้งค่าไว้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เราก็มักจะเจอปัญหาหลากหลายอย่าง โดยเฉพาะเมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้น ปัญหาก็จะมากขึ้นเรื่อยๆ อิซ ไอที กรุีป จึงขอรวบรวมปัญหาที่ทางเราได้มีโอกาสให้บริการแก้ไขเป็นประจำดังนี้

  • ผู้ใช้หรือผู้ดูแลระบบไม่สามารถล็อกอินเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ได้
  • เมื่อเซิร์ฟเวอร์ตัวใดตัวหนึ่งหายไป จะทำให้ระบบไม่สามารถให้บริการได้
  • เซิร์ฟเวอร์แต่ละตัวที่ให้บริการระบบ Active Directory มีข้อมูลไม่เท่ากัน
  • นโยบายการใช้งาน (Group Policy) ไม่สามารถใช้งานได้
  • ระบบอื่นไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนกับระบบ Active Directory ได้
  • ไม่สามารถติดตั้งซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้องได้ อาทิเช่น Exchange Server
  • ระบบไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ

การให้บริการแก้ไขปัญหาระบบเมล Active Directory ของ อิซ ไอที กรุ๊ป จะมีการดำเนินการและควบคุมโดยทีมงานระดับอาวุโสที่ได้รับการรับรองจากไมโครซอฟท์ และมีผลงานการแก้ไขปัญหาระบบ Active Directory มาแล้วในนามของบริษัทฯ จากผลงานการให้บริการที่ผ่านมา ผู้รับบริการของเรามักจะได้ผลลัพธ์ในด้านบวกต่อองค์กรดังนี้

  • จากสถิติที่ผ่านมา ทางเราสามารถดำเนินแก้ไขให้ได้ในทุกกรณี
  • หลังบริการแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น ระบบ Active Directory ของผู้รับบริการจะได้รับการปรับแต่งแก้ไขใหม่ทั้งในส่วนที่ทำให้เกิดปัญหา และส่วนที่เป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาได้ ดังนั้นระบบ Active Directory ของผู้รับบริการจึงเกิดปัญหาในภายหลังน้อยมาก ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างไหลลื่นกว่าที่ผ่านมา

สำหรับท่านที่สนใจในบริการแก้ไขปัญหาระบบ Active Directory นี้สามารถติดต่อได้ที่เมล connect@izitgroup.com หรือ Hotline:08-6569-3748 ครับ


Comments are closed.