แนะนำบริการออกแบบและติดตั้งระบบ Active Directory

เวอร์ชันที่ให้บริการ: ทุกเวอร์ชัน คือ Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 หรือเวอร์ชันอื่นที่รองรับความสามารถนี้และผู้รับบริการต้องการ

ระบบ Active Directory ถือเป็นหัวใจหลักที่สำคัญขององค์กรโดยส่วนใหญ่ในโลกของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เรามักจะใช้ระบบ Active Directory เป็นระบบหลักในการพิสูจน์ตัวตนทั้งในส่วนของการเข้าใช้งานระบบ Windows ของผู้ใช้เอง หรือการเข้าใช้งานระบบอื่นที่นำมาต่อพ่วงได้ เช่น ระบบไฟร์วอลล์ (Firewall) ระบบเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network, VPN) และระบบอื่นอีกมากมาย

นอกเหนือจากหน้าที่ในการพิสูจน์ตัวตนแล้ว เรายังสามารถนำระบบ Active Directory มาใช้ในการกำหนดนโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ สามารถปรับแต่งระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรมประยุกต์ของผู้ใช้ได้จากส่วนกลางคือตัวระบบ Active Directory ได้เลยโดยไม่ต้องปรับแต่งเครื่องผู้ใช้ทีละเครื่อง ทำให้ประหยัดเวลาไปได้มาก

สำหรับบริการออกแบบและติดตั้งระบบ Active Directory ที่ดำเนินการโดย อิซ ไอที กรุ๊ป นั้น เราจะให้ความสำคัญตั้งแต่ขั้นตอนการรวบรวมความต้องการที่แท้จริงขององค์กร การออกแบบให้ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงนั้น การให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการปรับปรุงด้านความปลอดภัย การให้คำแนะนำในการปรับแต่งที่อาจทำให้องค์กรลดค่าใช้จ่ายจากซอฟท์แวร์ควบคุมการใช้งานเดิมที่ใช้งานอยู่ และอื่นๆ อีกหลายหัวข้อ

การให้บริการทุกขั้นตอนของ อิซ ไอที กรุ๊ป จะมีการดำเนินการและควบคุมโดยทีมงานระดับอาวุโส มีประสบการณ์ผ่านงานมาทั้งในส่วนของระบบ Active Directory เอง และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังได้รับการรับรองจากไมโครซอฟท์ จากผลงานการให้บริการที่ผ่านมา ผู้รับบริการของเรามักจะได้ผลลัพธ์ในด้านบวกต่อองค์กรดังนี้

  • สามารถใช้งานระบบ Active Directory ทั้งในเรื่องการพิสูจน์ตัวตน และการกำหนดนโยบายการใช้งานได้อย่างทีประสิทธิภาพ
  • ระบบที่ติดตั้งไว้มีปัญหาน้อยมาก จนแทบไม่มีเลย ทำให้การใช้งานเป็นไปได้อย่างไหลลื่น
  • เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ทางเราสามารถดำเนินแก้ไขให้ได้ในทุกกรณี
  • ลดค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการที่มีการใช้งานซอฟท์แวร์ควบคุมเดิมที่คล้ายกับระบบ Active Directory โดยหลักการออกแบบและติดตั้งเสร็จสิ้น อาจทำให้ผู้รับบริการไม่มีความจำเป็นต้องใช้ซอฟท์แวร์เดิมเลย

สำหรับท่านที่สนใจในบริการออกแบบและติดตั้งระบบ Active Directory นี้สามารถติดต่อได้ที่เมล connect@izitgroup.com หรือ Hotline:08-6569-3748 ครับ


Comments are closed.