แนะนำบริการฝึกอบรม Exchange Server

เวอร์ชันที่ให้บริการ: ทุกเวอร์ชัน คือ Exchange Server 2013, Exchange Server 2010, Exchange Server 2007, Exchange Server 2003, Exchange Server 2000 หรือเวอร์ชันอื่นที่ผู้รับบริการต้องการ

จากประสบการณ์ที่เราได้ให้บริการด้านเกี่ยวกับด้านระบบ Exchange Server มายาวนาน และบุคคลากรที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ในด้านระบบ Exchange Server ได้เป็นอย่างดี ทาง อิซ ไอที กรุ๊ป จึงเปิดให้บริการจัดฝึกอบรม Exchange Server ในแบบเปิดอบรมให้ถึงในสถานประกอบการของผู้รับบริการ (Onsite Training) ซึ่งหลักสูตรในการฝึกอบรมของเราจะเน้นให้ผู้ใช้สามารถนำไปใช้ในการบริการจัดการกับระบบ Exchange Server จริงของตนเองได้อย่างดี โดยเนื้อหาในหลักสูตรทางผู้เรียนสามารถเลือกเนื้อหาที่จะเรียน และปรึกษากับเราเพื่อนำเสนอเนื้อหาให้มีความเหมาะสมสำหรับองค์กรของผู้เรียนโดยเฉพาะได้

หากท่านสนใจบริการฝึกอบรม Exchange Server นี้สามารถติดต่อได้ที่เมล connect@izitgroup.com หรือ Hotline:08-6569-3748 ครับ


Comments are closed.