แนะนำบริการฝึกอบรม Active Directory

เวอร์ชันที่ให้บริการ: ทุกเวอร์ชัน คือ Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 หรือเวอร์ชันอื่นที่รองรับความสามารถนี้และผู้รับบริการต้องการ

จากประสบการณ์ที่เราได้ให้บริการด้านเกี่ยวกับด้านระบบ Active Directory มายาวนาน และบุคคลากรที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ในด้านระบบ Active Directory ได้เป็นอย่างดี ทาง อิซ ไอที กรุ๊ป จึงเปิดให้บริการจัดฝึกอบรม Active Directory ในแบบเปิดอบรมให้ถึงในสถานประกอบการของผู้รับบริการ (Onsite Training) ซึ่งหลักสูตรในการฝึกอบรมของเราจะเน้นให้ผู้ใช้สามารถนำไปใช้ในการบริการจัดการกับระบบ Active Directory จริงของตนเองได้อย่างดี โดยเนื้อหาในหลักสูตรทางผู้เรียนสามารถเลือกเนื้อหาที่จะเรียน และปรึกษากับเราเพื่อนำเสนอเนื้อหาให้มีความเหมาะสมสำหรับองค์กรของผู้เรียนโดยเฉพาะได้

หากท่านสนใจบริการฝึกอบรม Active Directory นี้สามารถติดต่อได้ที่เมล connect@izitgroup.com หรือ Hotline:08-6569-3748 ครับ

 

 


Comments are closed.