แนะนำบริการตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนาระบบ Exchange Server

เวอร์ชันที่ให้บริการ: ทุกเวอร์ชัน คือ Exchange Server 2013, Exchange Server 2010, Exchange Server 2007, Exchange Server 2003, Exchange Server 2000 หรือเวอร์ชันอื่นที่ผู้รับบริการต้องการ

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เราได้มีโอกาสได้ให้บริการตรวจสอบและปรับปรุงระบบ Exchange Server กับผู้รับบริการ เรามักจะพบว่าบ่อยครั้งที่ระบบ Exchange Server เดิมขององค์กรยังไม่ได้ปรับแต่งโดยใช้ความสามารถของระบบ Exchange Server อย่างเต็มที่ ในหลายกรณีอาจทำให้มีการจัดซื้อผลิตภัณฑ์อื่นเพื่อเข้ามาใช้งานทั้งที่จริงแล้วเราสามารถใช้งานความสามารถดังกล่าวจากระบบ Exchange Serverได้อีกด้วย

นอกเหนือจากการปรับแต่งที่ไม่เต็มประสิทธิภาพแล้ว ในหลายกรณี องค์กรมีการเจริญเติบโตก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ จึงอาจต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ตรงกับมาตรฐานที่องค์กรจำเป็นต้องดำเนินการตาม อาทิเช่น มาตรฐาน ISO มาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์ มาตรฐานเฉพาะของอุตสาหกรรม หรือมาตรฐานอื่น ในกรณีนี้เราอาจต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบ Exchange Server ของเราให้ถูกต้องและตรงตามมาตรฐานดังกล่าวด้วย

การให้บริการตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนาระบบ Exchange Server ที่เราให้บริการนั้นอาจสรุปได้ดังนี้

  • บริการตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนาความเหมาะสมของการใช้ระบบ Exchange Server ในการรับส่งเมล
  • บริการตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนาความเหมาะสมของการใช้ระบบ Exchange Server ในการป้องกันเมลขยะ
  • บริการตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนาความเหมาะสมของความปลอดภัยของระบบ Exchange Server
  • บริการตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนาความเหมาะสมของการใช้งานระบบ Exchange Server ของผู้ใช้
  • บริการตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนาความเหมาะสมของการใช้ระบบ Exchange Server ในการการใช้งานร่วมกับระบบอื่น
  • บริการตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนาความเหมาะสมของการใช้ระบบ Exchange Server ในด้านความปลอดภัย การยืนยันตัวตน หรือการเข้ารหัสในการรับส่งเมล

บริการตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนาระบบ Exchange Server โดย อิซ ไอที กรุ๊ป นี้ดำเนินการโดยที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี ได้รับการรับรองจากไมโครซอฟท์ และมีแนวคิดในลักษณะการคิดนอกกรอบด้วย ดังนั้นเราจึงค่อนข้างแน่ใจว่าเราจะสามารถให้บริการกับผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี

หากท่านสนใจบริการตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนาระบบ Exchange Server นี้สามารถติดต่อได้ที่เมล connect@izitgroup.com หรือ Hotline:08-6569-3748 ครับ


Comments are closed.