ทีมงาน อิซ ไอที กรุ๊ป ขอแนะนำบริการหนึ่งที่เราได้ดำเนินการมานานแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการแนะนำอย่างเป็นทางการมากเท่าใด

นั่นคือ บริการช่วยบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ขององค์กร

ลิงค์ข้อมูล http://www.izitgroup.com/service/it-management-services/

บริการนี้จะเป็นบริการรายเดือน คล้ายกับบริการ Outsource ด้านไอทีทั่วไป แต่ข้อแตกต่างคือบริการนี้ไม่ได้เน้นไปที่การจัดการหรือดูแลงานประจำวัน เช่น การซ่อมอุปกรณ์ การล้างข้อมูล หรืออื่นๆ เท่าที่เรารู้กัน แต่บริการนี้จะเป็นการจัดส่งบุคคลากรในระดับเชี่ยวชาญที่สุดเท่าที่ อิซ ไอที กรุ๊ป มีอยู่ เข้าไปตรวจสอบ แก้ไขปัญหาทั้งที่เห็นชัดๆ หรือที่ซ่อนอยู่แต่องค์กรไม่เคยรู้มาก่อน และแนะนำแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ขององค์กรให้มีประสิทธิ์ภาพสูงขึ้น

โดยการให้คำแนะนำดังกล่าวองค์กรสามารถนำไปปฏิบัติเองได้ในบางลักษณะ ในบางกรณีก็อาจใช้ทีมที่เคยว่าจ้างจัดทำให้ได้ หรือจะใช้ อิซ ไอที กรุ๊ป จัดทำก็ได้ ทั้งนี้การแนะนำดังกล่าว อิซ ไอที กรุ๊ป จะให้บริการในลักษณะที่เน้นไปที่ผลประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการเป็นสำคัญ

หากท่านผู้อ่านท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ connect@izitgroup.com หรือหมายเลข 08-6569-3748 ครับ

 

Tags: ,

Categories: News


Comments are closed.