แนะนำบริการออกแบบและติดตั้งระบบเมล Exchange Server

เวอร์ชันที่ให้บริการ: ทุกเวอร์ชัน คือ Exchange Server 2013, Exchange Server 2010, Exchange Server 2007, Exchange Server 2003, Exchange Server 2000 หรือเวอร์ชันอื่นที่ผู้รับบริการต้องการ

ระบบ Exchange Server ถือเป็นระบบเมลที่ได้รับความนิยมและมีความสามารถในหลายด้านที่สูงมากในปัจจุบัน (ในความเห็นส่วนตัวของเรา เรายกให้ระบบ Exchange Server เป็นระบบเมลที่ดีที่สุดในปัจจุบัน) โดยระบบ Exchange Server จะมีความสามารถที่โดดเด่นดังนี้

  • หน้าเว็บเมลของระบบมีความสามารถสูงมาก ในการใช้งานทั่วไปอาจเรียกได้ว่าใช้ได้เกือบเทียบเท่ากับซอฟท์แวร์ Office Outlook ด้วยซ้ำ โดยนอกจากการรับส่งเมลแล้ว หน้าเว็บเมลนี้เรายังใช้ในการนัดหมาย เปิดดูปฏิทิน สร้างบันทึกเตือนความจำ กำหนดค่าในการรับส่งเมล และอื่นๆ อีกมากมายได้
  • ในกรณีที่ไม่ได้ใช้เว็บเมล เราสามารถใช้งาน Office Outlook ร่วมกับ Exchange Server ผ่านช่องทางการใช้งานเฉพาะ (Outlook Anywhere) ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งาน Office Outlook ได้ทั้งการใช้งานจากภายในองค์กร และการใช้งานจากภายนอกองค์กรผ่านอินเทอร์เน็ต โดยการใช้งานดังกล่าวจะใช้งานผ่านโปรโตคอล HTTPS (Port 443) ทำให้มีความปลอดภัยและสะดวกสบายมาก
  • ในการทำงานร่วมกับระบบ Mobile Device อาทิเช่น Windows Phone, iOS, Android ก็สามารถเชื่อมต่อผ่านช่องทาง Exchange ActiveSync ซึ่งทีลักาณะการให้บริการเป็น Pushmail คือเมื่อเซิร์ฟเวอร์ได้รับเมลแล้ว ก็จะส่งเมลให้ผู้ใช้ได้ทันที (คล้าย SMS) ทำให้การติดต่อสื่อสารรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
  • ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมและตรวจสอบระบบได้อย่างละเอียด เช่น ตรวจสอบบันทึกการรับส่งเมล การแบ่งหน้าที่ในการดูแลระบบ (Delegate)
  • ระบบ Exchange Server มีการสนับสนุนอย่างยาวนานจากผู้ผลิต คือ ไมโครซอฟท์ (Microsoft) ทำให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่สามารรถใช้งานได้เป็นเวลานาน โดยในบางองค์กรอาจใช้งานมากกว่า 10 ปีจึงจะเปลี่ยนระบบเมลใหม่

การให้บริการทุกขั้นตอนของ อิซ ไอที กรุ๊ป จะมีการดำเนินการและควบคุมโดยทีมงานระดับอาวุโส มีประสบการณ์ผ่านงานมาทั้งในส่วนของระบบ Exchange Server เอง ระบบป้องกันเมลขยะ ระบบการเข้ารหัสเมล และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังได้รับการรับรองจากไมโครซอฟท์ จากผลงานการให้บริการที่ผ่านมา ผู้รับบริการของเรามักจะได้ผลลัพธ์ในด้านบวกต่อองค์กรดังนี้

  • สามารถใช้งานระบบ Exchange Server ทั้งในส่วนของการใช้งานของผู้ใช้ และการรับส่งเมลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ให้คำปรึกษาในการปรับตั้งค่าระบบป้องกันเมลขยะ (Antispam) ในหลายกรณีเราสามารถปรับแต่งตัว Exchange Server เองให้ทำหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้รับบริการลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อระบบป้องกันเมลขยะได้
  • ระบบที่ติดตั้งไว้มีปัญหาน้อยมาก จนแทบไม่มีเลย ทำให้การใช้งานเป็นไปได้อย่างไหลลื่น
  • เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ทางเราสามารถดำเนินแก้ไขให้ได้ในทุกกรณี

สำหรับท่านที่สนใจในบริการออกแบบและติดตั้งระบบ Exchange Server นี้สามารถติดต่อได้ที่เมล connect@izitgroup.com หรือ Hotline:08-6569-3748 ครับ


Comments are closed.